Priemyselné hadice a spony

Priemyselné hadice a spony

– voda/kvapaliny –  patria sem najmä polievacie hadice, hadice na sanie a výtlak vody v poľnohospodárstve a stavebnom priemysle, hadice na čistenie bazénov, fekálne hadice, hadice na zavlažovanie, hadice na vysokotlaké čistenie kanalizácie

– viacúčelové hadice – hadice na postrekovače v poľnohospodárstve, široký rozsah aplikácií v továrňach, na stavbách, v poľnohospodárstve, v lomoch, na železnici, v ropnom priemysle a plynárenstve

 

– vzduchové – materiály: PVC, SBR, NBR, EPDM, PA, PU… vhodné pre všetky priemyselné aplikácie – hadice pre stavebné kompresory, lomy, pneumatické náradie

 

– PA-trubky (polyamid) – doprava minerálnych olejov, motorovej nafty, nemrznúcej zmesy, vzduchu. K uvedeným PA-trubkám máme skladom aj plastové spojky priame, L, T, redukované od firmy John Guest

– PU-trubky (polyurethan) – používajú sa na dopravu stlačeného vzduchu a pri zapájaní vzduchových rozvodov

– technické plyny – hadice na dopravuu kyslíku/acetylénu pri rezaní a zváraní, hadice na propan butan

 

 

– horúca voda/para – doprava chladiacich kvapalín na báze etylenglykolu, chladičové prepoje v motorových vozidlách, hadice na umývanie priemyselných kontajnerov a cisterien, hadice do mliekární, baliarní, pivovarov, konzervární,…

– chemikálie – doprava stredne koncentrovaných chemikálií, technických alkoholov, kyseliny, slanej vody, hadica pre čističky vody, organické chemikálie (alkoholy, estery, ketony atď) vrátane aromatických látok, chlorovaných uhľovodíkov, farmaceutický priemysel, rozpúšťadlá agresívnych látok, lakovacie farby, riedidlá, terpentýn

– ropné produkty – doprava /sanie a výtlak/ benzínu, nafty, olejov – najviac používané v automobilovom priemysle, chladiace kvapaliny na glykolovej báze, určité kyseliny, uhlovodíkové kvapaliny, hydraulické kvapaliny na ropnej báze, prečerpávanie ropných látok z vagónov a autocisterien, hadice pre čerpacie stanice, odolné leteckému benzínu, hadice na rozstrekovanie asfaltu

– abrazívne – hadice na dopravu /výtlak a sanie/ abrazívnych materiálov kašovitých hmôt, granule, zrno, múka a pod., hadice pre stavebný a poľnohospodársky priemysel – odolné voči oteru pri doprave piesku, betonu, štrku, cementu, sklené a kovové častice ako je odpad v zlievarni,  šrotu, suchého krmiva, vhodné pre pieskovacie zariadenia, omietacie zariadenia

– na potraviny – hadice na dopravu /výtlak a sanie/ potravinárskych tekutin ako napr. voda, džúsy, víno, pivo, mliečnych produktov, liehu, kečupu, jedlé oleje, destiláty, hadice na dopravu sypkých potravín ako je múka, cukor, obilie, krmné zmesy

– hadice pre odsávanie vzduch/prach – bežná ventilácia a odsávanie neabrazívnych aj abrazívnych materiálov – jemné piliny, hobliny prach, textilné vlákna, odsávanie dymu, prachu, olejové a beznínové výpary, abrazívny prach, piliny hobliny, odsávanie splodín pri zváraní

– hadice pre vysavače – flexibilné hadice, odolné voči trvalým deformáciám, minimálna tlaková strata pri prietoku vzduchu, vynikajúca ohybnosť bez nebezpečia deštrukcie, antistatické prevedenia, odolné voči agresívnym chemikáliám, vhodné na domáce a priemyselné vysavače

– hadice pre odsávanie abrazívnych materiálov –  odsávanie vzduchu, dymu, prachu, aerosolov farieb, pilín, hoblín, odpadov pri spracovaní kovov, plastov, dreva, veľmi dobrá ohybnosť, odolnosť voči oteru, dobrá manipulácia, materiál tvrdené PVC a PU, odsávanie sypkých materiálov a granulátov, cisternová doprava obilia, krmných zmesý a stavebných hmôt

– kúrenie a klimatizácia – hadice z hliníkovej fólie, do 250 st. C, výborná ohybnosť a stlačiteľnosť, jednoduchá manipulácia, nízka hmotnosť, hadica z nereze, do 700 st. C používa sa na odsávanie a dopravu horúcich dymových splodin, vzduchu alebo plynov, had. z polyesteru impregnovaná PVC má vynikajúcu flexibilitu a stlačiteľnosť, používa sa na odsávanie a fúkanie dymu a par v prostredí s nebezpečím výbuchu, vykurovanie veľkopriestorových hál, stanov, sysušovanie stavieb, doprava peny pri hasení. Ďalej sem patria hadice na odsávanie výfukových plynov v garážiach a na staniciach STK, hadica má výbornú ohybnosť, nízku hmotnosť, odolnosť teplotám a splodinám výfukových plynov, po prejdení vozidlom sa vráti do pôvodného stavu, má vnútornú ochranu voči predretiu, je vhodná i na navíjací bubon

– hadice pre odsávanie pre vysoké a nízke teploty – prac. teplota -85 až po 300 st. C, odsávanie vzduchu a pár pri vysokých teplotách: sklársky, hutnícky, plastikársky, papierenský a keramický priemysel, skúšobny motorov atď. Vynikajúca flexibilita, mechanická pevnosť, odolnosť nízkym a vysokým teplotám…máme v ponuke hadicu od -60 st. C až do +1100 st. C, ktorá sa používa pri extrémne vysokých teplotách, ochrana proti sálavému teplu ( skúšobny motorov, sklársky, hutnícky, chemický, letecký, zbrojný, a automobilový priemysel) Podobné hadice máme aj v nerezovom prevedení, prac. teploty od -40 po 600 st. C

– hadice pre agresívne chemické výpary a farmáciu – materiál polyetylén, dobrá ohybnosť, odolné voči výparom chemikálií, alkoholov, riedidiel, potravinársky nezávadné, veľmi dobrá chemická odolnosť, ekologický materiál kompletne recyklovateľný, neobsahuje silikon, typ hadice určený na čistenie bazénov

– hadice pre zametacie autá – materiál polyester polyuretan, nízka hmotnosť, dobrá stlačiteľnosť, mimoriadna odolnosť voči mikróbom a hnilobe. Nasávanie smetí a odpadkov z povrchu vozovky a chodníkov, hadica vyniká výbornou ohybnosťou a preto sa hodí pre ručnú manipuláciu. Hadice v prevedení vnútro duše paraguma, ktorá je vysoko odolná oteru, vonkajší plášť SBR/NBR odolná oteru a ozónu

Ku horeuvedeným druhom hadíc ponúkame širokú paletu rôznych spôn s veľkým i menším upínacím rozsahom, materiál pozink./nerez…W1, W2, W4.

Samozrejmosťou sú rôzne druhy príslušenstva a priemyselných koncoviek ako BETONSPOJKY, VAGÓNOVÉ SPOJKY, PERROT, BAUER, GEKA, FEKALNE KONCOVKY, ITAL TRN/SYSTEM, KAMLOK, STORZ, TANKER, PEVNÉ  / OTOČNÉ PRÍRUBY.